Hoe ga ik te werk?

Contact

Contact

De ouders nemen in eerste instantie contact met mij op via telefoon of mail.
Intakegesprek

Intakegesprek

Er volgt een vrijblijvend gesprek met de ouders (bij voorkeur met beide ouders). Dit is het intakegesprek. Hier leg ik kort de werking uit van het traject. In dit gesprek vertellen de ouders mij over de ervaringen met het kind/ jongere en het probleem waarvoor hulp mag ingezet worden.
Coachingsessie

Coachingsessie

Wanneer we gezamenlijk vinden dat het kind/jongere bij mij terecht kan, volgen de coachingssessies met het kind/jongere. Een sessie vindt eenmaal per week plaats en duurt een uur. De ouders zijn bij de sessies zelf niet aanwezig. Er is geen wachtruimte voorzien in mijn praktijk. De ouders moeten wel telefonisch bereikbaar blijven.
Gesprek met ouders

Gesprek met ouders

Na het traject volgt een vrijblijvend oudergesprek, waarin ik mijn ervaringen vertel. Samen wordt bekeken hoe het proces van het kind/jongere thuis of op school kan ondersteund worden. Indien dit wenselijk is, neem ik contact op met de school.

Belangrijk

  • Het kind/jongere volgt de coaching op vrijwillige basis. Bekijk hier de rubriek met info voor het kind.
  • Belangrijk om weten is dat het traject mee bewandeld wordt door de ouders en niet enkel het kind/jongere.
  • De basis voor het coachingtraject is vertrouwen. Er wordt steeds vooraf met het kind/ jongere overlegd wat er naar de ouders zal teruggekoppeld worden.
  • Ik werk met kinderen van 6 tot 16 jaar. Voor jongere kinderen is het aangewezen om via de ouders te coachen.