Kind- en jongerencoaching

Kind- en jongerencoaching is een laagdrempelig en kortdurend traject dat kinderen/ jongeren en hun ouders aangaan naar aanleiding van een bepaalde actuele hulpvraag.

De  oorzaak van het probleem hoeft niet bekend te zijn. De focus ligt op bijleren, niet op afleren. We gaan aan de slag met wat er al is, vertrekkend vanuit het hier en nu. Dit geeft positieve energie en zelfvertrouwen. Het kind blijft verantwoordelijk voor het resultaat. De kind- en jongerencoach is de begeleider van het proces en zet methodieken in om iets in beweging te brengen bij kinderen, jongeren en hun ouders.

Images by Kat and Steve Smith - KS Photography
flowers

Hoe?

Een kind/jongerencoach werkt hierin vooral oplossings- en toekomstgericht, helpt het kind om de eigen kwaliteiten te ontdekken en die in te zetten in het dagelijks leven zodat er een positieve verandering plaatsvindt.

We vertrekken vanuit de kracht van het kind of jongere om te zoeken naar vaardigheden die het al heeft en kan aanwenden om het probleem op te lossen. De bewustwording van o.a. eigen kwaliteiten, talenten, mogelijkheden, overtuigingen, gevoel, gedachten en gedrag vormt een belangrijk aspect in het proces.

Wat?

Een coachingstraject is kort en start met een duidelijke hulpvraag en een duidelijk doel, wat er wil bereikt worden. Als het doel behaald is of het kind/jongere aangeeft dat het weer verder kan, stopt de coaching.

Wanneer er onvoldoende evolutie zichtbaar is, verwijzen we door naar andere hulpverleners. Een kind-en jongerencoach biedt geen therapie; er wordt zoals eerder vermeld niet gegraven naar oorzaken.

zee
zon

Waarom?

In een coachingstraject kan je bij mij terecht voor thema’s waarbij extra hulp mag ingezet worden. De redenen waarom het niet goed gaat met het kind kunnen divers zijn van aard. Dit uit zich soms door hoofdpijn of buikpijn, niet graag naar school gaan, verdrietig of juist boos zijn, stil en teruggetrokken zijn. Andere signalen zijn veranderd eetgedrag, moeilijk inslapen of ’s nachts angstig wakker worden.

Vaak is de aanleiding gekend zoals:

 • Scheiding van de ouders
 • Pesten of gepest worden
 • Overlijden van een dierbare
 • Faalangst
 • Ziekte van het kind of de ouder
 • Niet graag meer naar school gaan
 • Geen vriendjes

Methodieken

Ik kan door middel van methodieken zoals o.a. creatief coachen, visualiseren, E.F.T., ontspannings- en relaxatietechnieken, helende verhalen, ouderbegeleiding, talentenwerking het kind helpen weer in zichzelf te geloven, op zichzelf te vertrouwen en zich terug sterk te voelen.

Een coachingstraject is een kortdurende, laagdrempelige zorg voor het kind/jongere, waar het in zijn/haar verdere leven veel sterkte uit haalt!

girrl
Boyarms

Jongerencoaching

Ook jongeren kunnen hulp vragen aan een coach. Vaak voorkomende zorgen zijn:

 • Communicatie met de ouders
 • Communicatie met leeftijdsgenoten
 • Aansluiting vinden in een groep
 • Aanvaarding van eigenheid en eigen lichaam
 • Faalangst